Ekspedicija "Putevima sveta" / Expedition "On The Pathways of the World"

Gde je i šta je to za kojim se traga?

 

Da, zaista važno je uvek biti u dobrom raspoloženju i početi svako putovanje sa pitanjem gde je i šta je to za kojim se traga, šta je to što uvek ostaje da ga tražimo na putevima daljina.


Putovanja su jedinstvena i život je zbir mnoštva putovanja. Bilo da se zadesiš, na primer, u luci Sidnej ili na granici Brazila, na barovitom putu u Južnoj Americi, sa vranama u stepi ili sibirskom snegu putevima gde se skoro ne sagledava kraj i gde se teško nalazi izlaz.


Takvih puteva zaista ima mnogo i to širom bogatog krajolikog sveta. Dešava se da bude teško i van očekivanja, a radost nastaje spontano. Sibirska poledica je opaka, no ni trijumf poduhvata ne izostaje. Uvek je važno da je prisutno vedro raspoloženje.


Za vreme putovanja svakodnevnica je „snađi se kako možeš i kako umeš“. Usputna poznanstva su posebna dogodovština, uživanje pruža samo priroda. Takođe, uvek ima čudesnih viđenja, samo u prolazu, ali i onih koja ostaju u trajnom sećanju i kao putevi puni iskušenja i događanja kada si ostajao samo u sopstvenoj istrajnosti i snazi. Sve je to mnogolika stvarnost. Istina, teško je zamisliti kasnije kako je to bilo nekad. Putovanja su prebogat izvor životnih slika i doživljavanja.


Na putevima sveta uvek predstoje nove daljine, jer kuda god da kreneš, na svakom putu očekuju te nove daljine i nova nadanja.


Ne čeznemo za određenim  mestima, nego za osećanjima što ih ona u nama bude.